Desítky odchovaných a vypuštěných mláďat. Jak pokračuje projekt Návrat sovy pálené?

Za rok 2018 jsme odchovali celkem 17 mláďat sovy pálené. 10 z nich jsme vypustili do volné přírody, a to na osvědčených lokalitách – v Rabyni, Kozolupech a Pouštích u Dobříše.

Na projektu Návrat sovy pálené se podílíme už od roku 2009. Jde o velmi krásný, kriticky ohrožený druh, který z české krajiny postupně mizí – na vině je intenzivní zemědělství a také úbytek přirozených hnízdišť (v případě sov pálených jde o staré statky, kostelní věže, stodoly atp.). Stávající populaci sov pálených ve volné přířodě přitom Česká společnost ornitologická odhaduje na zhruba 150 párů.

V roce 2009 a poté v období let 2014 až 2018 jsme do přírody vypustili celkem 53 odchovaných mláďat. V projektu plánujeme pokračovat i v dalších letech – aby mělo naše úsilí skutečný význam, chceme po řadu let do přírody „navracet“ alespoň 15 až 20 mláďat ročně. Život ve volné přírodě není jednoduchý, a dospělosti se tak nedožijí všichni jedinci. Tedy čím více vypuštěných mláďat, tím větší šance na znatelné rozšíření populace sovy pálené.