Spolek Penthea

 

 
 

Jsme rodinný spolek, který se věnuje především sokolnictví a jeho prezentaci – na hradních, zámeckých a městských akcích, na letních táborech pro děti, v domovech a klubech pro seniory i na školách a školkách. Pro ty máme spolu s letovými ukázkami dravců a sov připravenou i řadu dalších programů přibližujících přírodu, její obyvatele a zákonitosti.

Zároveň jsme aktivními chovateli dravců a sov, ornitology a provozovateli záchranné stanice. Ta aktálně slouží jako domov více než stovce zvířat a našemu spolku jako hlavní zázemí. Najdete ji v Praze-Cholupicích.

S prezentací letových ukázek dravců a sov máme více než 20leté zkušenosti a v blízkosti zvířat, konkrétně dravých ptáků a sov, se pohybujeme už 50 let. V jejich průběhu se naše dlouholetá vášeň proměnila v životní poslání. Péče o zvířata vyžaduje každodenní, starostlivou a fyzicky náročnou práci, a proto náš komorní tým tvoří pouze skutečně nadšení milovníci zvířat a přírody.

Jednou z dlouholetých aktivit, na kterou jsme mimořádné pyšní, je projekt Návrat sovy pálené. V jeho rámci se snažíme obnovit přirozenou populaci tohoto půvabného, bohužel však velmi ohroženého druhu sov. Od roku 2009 už jsme odchovali, vycvičili a do přírody vypustili přes 50 mláďat. Aktuálně se přitom podle českých ornitologů ve volné přířodě vyskytuje pouhých 150 párů sov pálených.

V roce 2016 do portfolia našich aktivit přibyl i provoz Zookoutku Dolní Břežany. Ten, jak název napovídá, leží v Břežanském údolí a návštěvníkům přibližuje v Česku žijící druhy zvířat. Byť jsme ho do péče převzali teprve před pár lety, zookoutek má dlouholetou tradici – v zalesněném údolí se nachází už od 70. let.

 
 

Naše historie

Spolek Penthea v podobě, jakou má dnes, vznikl v roce 2011, jeho historie však sahá do roku 2001. Tehdy vzniklo občanské sdružení Merlin, jehož zakladatelé, Petr Kolomazník a Michal Procházka, se dlouhodobě věnovali ornitologii a sokolnictví. Společně od roku 1997 zastávali funkci dvorních sokolníků na zámku Konopiště.

K veřejným ukázkám sokolnictví na tomto státním zámku brzy přidali další aktivitu – prezentaci vzdělávacích programů o dravých ptácích a sovách na základních a mateřských školách. V téže době zároveň svépomocí vybudovali chovnou stanici pro dravce a sovy, a přidali tak k sokolnictví a osvětě také chovatelství.

Na zámku Konopiště „sokolníci z Merlinu“ působili ještě pět let poté, co založili občanské sdružení, brzy však plnou pozornost začali soustředit na základní a mateřské školy. Letové ukázky pro veřejnost se tak staly především víkendovou aktivitou.

V roce 2009 občanské sdružení Merlin od Ministerstva životního prostředí obdrželo oficiální statut záchranné stanice pro handicapované volně žijící živočichy a o dva roky později se na dobu určitou stalo oficiální záchrannou stanicí na území hl. m. Prahy. Třebaže tuto funkci už nezastáváme, záchraně zvířat se věnujeme dodnes.

Koncem roku 2011 sdružení Merlin zaniklo. Na vině byly vzájemně neslučitelné představy jeho zakladatelů o budoucím směřování spolku. Místo sdružení Merlin vznikly dva odlišné subjekty. Jedním z nich je Penthea. Ta charakterem a rozpětím svých činností přímo navazuje na koncept zaniklého sdružení.

Jádro Penthey tvoří Petr Kolomazník a jeho žena Jana.