Vzdělávací programy pro školy

 

 
 

Jako spolek věnující se dravým ptákům, sovám a ochraně přírody působíme již od roku 2001. Za desítky let jsme nasbírali dostatek zkušeností, abychom zjistili, jak prostřednictvím našich programů žákům skutečně něco předat. Věříme, že děti si více odnesou z osobní, kontaktní a individuálně uzpůsobené prezentace než z velké show pro stovky diváků. U všech programů proto klademe důraz na zachování komorního počtu žáků – při větším počtu je rozdělujeme na věkové skupiny a program opakujeme. Naše zvířata díky tomu vždy prezentujeme z bezprostřední blízkosti.

Základním školám nabízíme celkem devět programů environmentálního vzdělávání – dva z nich se věnují výhradně dravým ptákům a sovám, zatímco u dalších sedmi spojujeme ukázku živých zvířat s projekcí videí. Všechny programy doplňuje poutavě sestavený výklad, jehož úroveň individuálně přizpůsobujeme věkové kategorii publika. Závěr zatraktivňuje soutěž o drobné odměny nebo, v případě vyšších tříd, debata.

 
 

Dravci v letu

V tomto programu žáky seznámíme s 10 až 15 běžnými, vzácnými i exotickými druhy dravců. Věnovat se přitom budeme úloze dravců v přírodě, specifikům jejich života a mnoha zajímavostem. Jednotlivé dravce předvádíme tak, aby si je každý žák mohl prohlédnout zblízka, a samozřejmostí je též ukázka letu – dravci létají bezprostředně mezi dětmi, nad jejich hlavami, v některých případech dokonce přímo na ruku. Ukázku lze provést na školním hřišti či zahradě, za nepříznivého počasí v tělocvičně – kvalita ukázky je zachována, úklid zajišťujeme.

Typ programu: Letová ukázka s výkladem

Kapacita: 100 (vevnitř), 120 (venku) žáků

Termíny: Duben až říjen

Délka: 1 vyučovací hodina


Tajemné sovy

Sovy jsou natolik zvláštní skupinou lovců, že si vysloužily samostatný program. Pro svou krásu a tajemnost jsou sovy populárními tvory, o kterých se traduje bezpočet mýtů a pověr. My je uvedeme na pravou míru. Žáci se seznámí s většinou evropských druhů sov, od drobného výrečka až po majestátního výra, uvidí sovy v letu, pohladí si je a také uslyší jejich hlasy. Oblíbeným zpestřením je ukázka lovu pomocí sluchu. Program je vhodný především do tělocvičen, kde sovám můžeme zajistit co nejvíce klidu, který jako noční tvorové potřebují. Úklid zajišťujeme.

Typ programu: Letová ukázka s výkladem

Kapacita: 100 žáků (tělocvična)

Termíny: Září až červen

Délka: 1 vyučovací hodina


Lovci a kořist

Program, při kterém žákům přibližujeme vztah mezi lovcem a kořistí – ve všech živočišných třídách, od bezobratlých po savce. Představujeme strategie lovců a na druhé straně obranné taktiky lovených tvorů. Zároveň vysvětlujeme, jak důležitá je role lovců při udržování přirozené rovnováhy v přírodě. Součástí programu je ukázka živých tvorů, kteří se přímo vztahují k tématu.

Typ programu: Audiovizuální

Kapacita: 80 žáků

Termíny: Celoročně

Délka: 1 vyučovací hodina


Smysly živočichů

V tomto programu dětem ukazujeme, jak dokonalé jsou smysly zvířat napříč všemi živočišnými třídami. Všechny smysly představujeme poutavou formou, s využitím nasbíraných videí a prezentací živých zvířat. Ukazujeme přitom, že vidět lze nejen očima, ale i jinými orgány, a že zvířata k tomu mnohdy používají zcela nečekaná přizpůsobení. Mimo jiné také názorně porovnáváme výkonnost zraku a následných reakcí na podnět u dravce a u člověka.

Typ programu: Audiovizuální

Kapacita: 80 žáků

Termíny: Celoročně

Délka: 1 vyučovací hodina


Člověk a příroda

Tento program žáky provádí činnostmi člověka, které ovlivňují přírodu kolem nás a – v konečném důsledku – i samotné lidstvo. Upozorňuje na takové jevy, jako je znečišťování vody a atmosféry, ničení tropických lesů, tání ledovců i stále viditelnější změny počasí. Kromě vysvětlení těchto jevů se žáci naživo seznámí se zvířaty, kterých se téma přímo dotýká.

Typ programu: Audiovizuální

Kapacita: 80 žáků

Termíny: Celoročně

Délka: 1 vyučovací hodina


Mláďata

Nejroztomilejší z našich programů – jak název napovídá, věnujeme se v něm zrození a vývoji mladých jedinců v jednotlivých živočišných skupinách a také „rodičovské péči“ charakteristické pro tyto skupiny. Odkrýváme způsoby, kterými příroda zajišťuje přežití co nejvyššího počtu mláďat, a tím i zachování samotného druhu. Součástí tohoto programu je ukázka živých mláďat, a je proto dostupný pouze na jaře.

Typ programu: Audiovizuální

Kapacita: 80 žáků

Termíny: Duben až červen

Délka: 1 vyučovací hodina


Příroda kolem nás

V tomto programu žákům přibližujeme přírodu v našem bezprostředním okolí, tedy přírodu měst. Ta je pro zvířata zcela novým prostředím, ve kterém se pozvolna učí žít. I přesto, že města překypují nástrahami, je stále rostoucí množštví živočišných a rostlinných druhů přijímá za svůj domov. Děti seznamujeme s mnohdy překvapivými, pro města typickými zástupci rostlin a živočichů, z nichž některé představujeme naživo.

Typ programu: Audiovizuální

Kapacita: 80 žáků

Termíny: Celoročně

Délka: 1 vyučovací hodina


Záchrana zvířat
1 a 2

Během několika let provozování záchranné stanice jsme nasbírali množství autentických záběrů zachycujících nejrůznější zvířecí osudy. Žáci se tak mohou seznámit s těmi nejzajímavějšími, mnohdy šokujícími případy záchrany zvířat. Výklad s promítáním doplňujeme ukázkou zvířat, z nichž některá patří právě k těm, které jsme úspěšně zachránili. Program Záchrana zvířat jsme v reakci na řadu pozitivních ohlasů rozšířili o navazující druhý díl.

Typ programu: Audiovizuální

Kapacita: 80 žáků

Termíny: Celoročně

Délka: 1 vyučovací hodina


 

Dodatečné info a cena

Ideálním vnitřním prostorem k pořádání programu je společenská místnost, jídelna nebo větší učebna. Co se týče venkovních prostor, nejlépe poslouží zahrada nebo hřiště. Ozvučení a úklid vnitřních prostor zajišťujeme sami.

Cena za jednoho žáka je 80 Kč, platí však pouze při minimální účasti 60 dětí.
Do počtu 60 žáků účtujeme fixní částku 5 000 Kč. Pro bližší informace a konkrétní nabídku nás neváhejte kontaktovat.