Záchrana zvířat

 

 
 

Na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o povolení k provozování záchranné stanice, č. j. 7342/ENV/09-501/620/09-ZS16 ze dne 30. 10. 2009 jsme v Praze-Cholupicích zřídili záchrannou stanici, kterou dodnes spravujeme.

V naší stanici zajišťujeme komplexní péči o handicapované volně žijící živočichy. K těm patří zvířata poraněná, nemocná nebo oslabená – prochladnutím, parazity či hladověním, dále mláďata ohrožená na životě, zvířata patřící k migrujícímu nebo hibernujícímu druhu, který se vyskytl v přírodě v nevhodnou roční dobu, a živočichy, u kterých jsou porušeny přirozené vzorce chování, a v důsledku těchto okolností nejsou schopni dočasně nebo trvale přežít ve volné přírodě.

 
Prvořadým cílem naší činnosti je přijaté zvíře vyléčit a co nejrychleji navrátit do volné přírody.
 

Přijímáme a staráme se o všechna zvířata vyskytující se na území České republiky. Výjimkou jsou pouze velké šelmy, tedy například medvěd a vlk, a dospělí jedinci jelenů a losů.

Prvořadým cílem naší činnosti je přijaté zvíře vyléčit a co nejrychleji navrátit do volné přírody. Pokud to nelze provést z důvodu trvalého postižení, zvíře zůstávají u nás. V takovém případě získává svou ohradu, klec či voliéru, kde může v klidu a bezpečí dožít. Trvale handicapovaná zvířata, která u nás žijí, často úspěšně fungují jako náhradní rodiče mláďat – přijatých i u nás narozených.

Záchrana zvířat: Jak na to?

Na území hlavního města se každoročně zachraňuje kolem 2500 zvířat, v celé ČR přibližně 10 tisíc jedinců. Na hlavní město tak připadá čtvrtina celkového objemu přijatých zvířat. Je tedy velmi pravděpodobné, že i vy nebo někdo ve vašem okolí narazí na poraněné zvíře. Jak se v takové chvíli správně zachovat?

Pomoc je nutná, jde-li o:

Poranění – zvíře je částečně nebo zcela nepohyblivé

Vyčerpanost – v důsledku nemoci nebo nedostatku potravy, což hrozí hlavně u mladých jedinců.
I v případě vyčerpání je zvíře téměř nepohyblivé

Uváznutí – zvířata uvězněná v komínech, šachtách a dalších stísněných prostostech

Zvláštní pozornost vyžadují mladá zvířata:

– promáčená a prochladlá

– mláďata dravců a sov v prachovém peří a takzvaná ptačí holátka vypadlá z hnízd

– osamocená mláďata druhů žijících ve skupině – tedy například kachen, hus, labutí ad.

– mláďata ohrožená auty a dalšími vozidly, případně také psy a kočkami

– nedostatečně dorostlá mláďata ježků, která nejsou schopna přezimovat

NEPOMÁHÁME, pokud jde o:

– nelétající a ne zcela dopeřená mláďata drobných pěvců. Často sedí zdánlivě opuštěná na louce či pod stromem nebo keřem

zdánlivě opuštěná mláďata zajíců a srnek (zejména leží-li na louce nebo v lese)

Desatero záchrany zvířat v nouzi

Aneb jak postupujeme v případech, kdy se rozhodneme pomoci.

1. Pokud zvíře nemůže z místa nálezu uniknout, urychleně zavolejte záchrannou stanici nebo městskou policii.

2. Pokud se zraněné zvíře či mládě může pohybovat, je nutné ho zabezpečit tak, aby se jeho stav nezhoršil.

3. Je-li to možné, živočicha opatrně odchyťte a umístěte nejlépe do papírové či jiné krabice.

4. Krabici s odchyceným zvířetem položte do stínu – nikdy ne na slunce.

5. Malá mláďata (v prachovém peří, zcela neopeřená atp.) držte v teple.

6. Při odchytu dravců a sov, včetně mláďat, dejte zvláštní pozor na jejich pařáty.

7. Po zabezpečení zvířete zavolejte záchrannou stanici nebo městskou policii.

8. Potravu či tekutiny zvířeti podávejte pouze po konzultaci s pracovníky záchranné stanice.

9. Jakoukoliv další péči nebo manipulaci přenechejte specialistům.

10. Dodržujte základní hygienické zásady.